Dars jadvali

1А 2A 3А 4A 5A
1 Ingliz tili Ona   tili Matem Matem Matem
2 Jis. tarbiya Jis. tarbiya Ona   tili Ona   tili Musiqa
3 O`qish Tabiat Mehnat O`qish Adabiyot
4 Ona   tili O`qish O`qish Mehnat Ona   tili
5 Jis. tarbiya
6
1 Matem Tasvir. san Jis. tarbiya Matem Matem
2 Mehnat Rus   tili Rus   tili Ona   tili Ona   tili
3 Odobnoma Matem Matem O`qish Ingliz tili
4 O`qish O`qish Ona   tili Jis. tarbiya Vatan   tuy
5 Tarix
6
1 Ona   tili Matem Tasviriy san Matem Tarix
2 Matem Ona   tili O`qish Rus   tili Matem
3 Musiqa Mehnat Matem Tasviriy san Tasviriy san
4 Ingliz tili Ingliz tili Odobnoma O`qish Rus tili
5 Ona   tili
6
1 Jis. tarbiya Matem Rus   tili Ona   tili Ona   tili
2 Matem Rus   tili Matem Rus   tili Matem
3 Tabiat O`qish Ona   tili Musiqa Mehnat
4 O`qish Jis. tarbiya O`qish O`qish Geografiya
5 Jis. tarbiya
6
1 Tarb/soat Matem Tarb/soat Tarb/soat Ona   tili
2 Matem Ingliz   tili Ona   tili Matem Adabiyot
3 Ona   tili Ona   tili Tabiat Jis. tarbiya Infor / rus t
4 O`qish O`qish O`qish Ona   tili Ingliz tili
5 Tarb/soat Jis. tarbiya Tabiat Rus t / infor
Mehnat