Ijodkor o‘qituvchilar

Urganch shahar 6-son umumiy o’rta ta’lim maktabida 72 nafar pedagog faoliyat olib boradi,  ulardan barchasi oliy ma’lumotli. Ijodkor o’qituvchilardan:

1. Masharipova Farog’at -ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

2. Nurmetova Zaynab – biologiya fani o’qituvchisi

3. Abdullayeva Sanobar – kimyo fani o’qituvchisi