Attestatsiya materiallari

Bayonnoma №3

2016 yil 10 fevral Urganch shahar 6-son maktab
Navbatdan tashqarii pedagoglar kengashi bo’lib yig’ilishda 60 nafar pedagog qatnashdi
Yig’ilish raisi: M. Jumaniyazova
Kotibi: M. Saidova

K o’ r i l a d i g a n   m a s a l a l a r

1. Pedagog xodimlarni navbatdagi attestasiyaga qo’yish to’g’risida

E sh i t i l d i

Yuqoridagi masala yuzasidan maktab direktori M. Jumaniyazova so’zga chiqib 2011 yilda
attestasiyadan o’tgan va 5 yil faoliyat ko’rsatgan o’rtoqlar
1. Masharipova Farog’at
2.Abdullayeva Sanobar
3. Saidnazarova Guliston
4. Atayeva Dilnavozlar  qayta attestasiyadan o’tishlari kerakligi to’g’risida gapirdi.
Bu pedagog xodimlarni 3-yida bajargan o’quv – metodik ilmiy va ma’naviy ma’rifiy ishlarini o’rganib chiqish attestasiya komissiya a’zolari nazorati ostida monitoring ishchi guruhiga yuklatilishi to’g’risida gapirdi.
Ushbuni o’rganish va taxlil qilish uchun monitoring ishchi guruhi tarkibini saylash taklifini bildirdi. Monitoring ishchi guruhi 5 nafar kishidan iborat bo’lib ular quyidagilardir
1. Jumanazarova Bikajon
2. Fatxullayeva Inobat
3. Abdullayeva Zulfiya
4. Botirova Muqaddas
5. Davletova Saodat
6.
Xuddi shuningdek attestasiya komissiya tarkibi quyidagilardvan iborat bo’lishi taklifini bildirdi va ovozga qo’yib tasdiqlatib oldi.
1. Jumaniyazova M komissiya raisi
2. Jumanazarova B komissiya movini
3. Saidova M komissiya kotibi
4. Matchanova Z  a’zosi
5 Abdullayeva Mkomissiya a’zosi
6. Xudayberganova S komissiya a’zosi

M. Jumaniyazova  so’zini yig’ilish a’zolaridan I.Fatxullayeva  va Z. Abdullayevalar ma’qulladilar Yuqoridagi ma’ruza va bildirgan fikrlarga asoslanib yig’ilish

Q A R O R Q I L A D I

1. Tubanda nomlari ko’rsatilgan o’rtoqlar

1. Masharipova Farog’at
2.Abdullayeva Sanobar
3. Saidnazarova Guliston
4. Atayeva Dilnavoz navbatdagi attestasiyaga qo’yilsin.

 

Yig’ilish raisi: M. Jumaniyazova
Kotibi: M.Saidova